Open menu social Close menu social Open menu responsive Close menu responsive

Историята разказва, че най-старата футболна топка произлиза от Шотландия. Годината е 1540 г., диаметърът на топката – 14-16 см, а кожата й – еленска.

А футболната топка такава, каквото я познаваме днес, е създадена през 1855 г. от Чарлс Гуудиър. Той открива как да обработва каучука, така че да е по-устойчив и да не губи формата си, и по този начин създава първата кръгла футболна топка. Тя все още се съхранява и може да бъде видяна в National Soccer Hall of Fame, в Ню Йорк, САЩ.

А доста близка до нея е историческата ни футболна топка, която можеш да спечелиш, наслаждавайки се на първата българска бира. Наздраве!