Open menu social Close menu social Open menu responsive Close menu responsive

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА "ДА СПЕЧЕЛИШ С ЕДИН УДАР"

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Играта "ДА СПЕЧЕЛИШ С ЕДИН УДАР", наричана по-нататък Играта, е организирана от "Каменица" АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Източен" 69, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък "Организатор".

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите условия, наричани по-долу в текста "Официални правила".

2.2. Участниците, както и всяко друго лице, могат да задават своите въпроси относно Играта чрез изпращане на съобщение през Интернет страницата www.kamenitza.bg, наричана по-долу "Страницата"

2.3. Организаторът на Играта си запазва правото едностранно да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените и допълненията влизат в сила след публикуването им в Страницата.

2.4. С участието си в Играта участниците приемат настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват нейните условия и срокове.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1 Играта се организира и провежда на територията на Република България в посочените в т.5.2 търговски обекти на верига магазини Кауфланд. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички дееспособни физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта и изпълнили изискванията съгласно настоящите условия.

4.2. В Играта нямат право да участват служителите на "Каменица" АД, агенция "Публисис" АД и "Кауфланд България ЕООД енд Ко" КД, както и членовете на семействата им.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта се провежда в периода 22.4.2019г. - 16.6.2019г. включително съобразно детайлния график в т.5.2 , като

  • Дните, в които се провежда Играта в горепосочения период са Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота и Неделя
  • по 2 дни на търговски обект на Кауфланд
  • по 4 часа на ден (от Понеделник до Петък:16:30ч-20:30ч; Събота и Неделя:12:00ч-16:00ч)

 

5.2 Детайлен график на провеждане на Играта:

 

Седмица Дата Ден Търговски обект POC/WEEK
Седмица 1
22.04.2019 Понеделник Kaufland Видин Kaufland Ботевград Kaufland Монтана 3
23.04.2019 Вторник
24.04.2019 Сряда Kaufland Плевен Kaufland Плевен 2 Kaufland Габрово 3
25.04.2019 Четвъртък
Седмица 2
02.05.2019 Четвъртък Kaufland Велико Търново Kaufland Враца Kaufland Севлиево 3
03.05.2019 Петък
04.05.2019 Събота Kaufland Русе 1 Kaufland Русе 2 Kaufland Горна Оряховица 3
05.05.2019 Неделя
Седмица 3
09.05.2019 Четвъртък Kaufland Силистра Kaufland Разград Kaufland Търговище 3
10.05.2019 Петък
11.05.2019 Събота Кауфланд Шумен Кауфланд Шумен 1 Kaufland Добрич 3
12.05.2019 Неделя
Седмица 4
13.05.2019 Понеделник Kaufland Варна 1 Kaufland Варна 2 Kaufland Бургас 1 3
14.05.2019 Вторник
16.05.2019 Четвъртък Kaufland 4 Варна Kaufland Варна 3 Kaufland Бургас 2 3
17.05.2019 Петък
18.05.2019 Събота Kaufland Сливен 2 Kaufland Сливен Кауфланд Бургас 3 3
19.05.2019 Неделя
Седмица 5
20.05.2019 Понеделник Kaufland Димитровград Kaufland Ямбол Kauland Кърджали 3
21.05.2019 Вторник
25.05.2019 Събота Kaufland Казанлък Kaufland Карлово Kaufland Хасково 3
26.05.2019 Неделя
Седмица 6
27.05.2019 Понеделник Kaufland Асеновград Kaufland Стара Загора 2 Kaufland Стара Загора 3
28.05.2019 Вторник
30.05.2019 Четвъртък Kaufland Пазарджик Kaufland 4 Пловдив Kaufland 5 Пловдив 3
31.05.2019 Петък
01.06.2019 Събота Kaufland Пловдив 1 Kaufland Пловдив 2 Kaufland Пловдив 3 3
02.06.2019 Неделя
Седмица 7
03.06.2019 Понеделник Kaufland Кюстендил Kaufland Благоевград Kaufland Дупница 3
04.06.2019 Вторник
06.06.2019 Четвъртък Kaufland Перник Kaufland Перник 2 Кауфланд Сандански 3
07.06.2019 Петък
08.06.2019 Събота Kaufland Овча Купел Kaufland Хаджи Димитър Kaufland Бъкстон 3
09.06.2019 Неделя
Седмица 8
10.06.2019 Понеделник Kaufland Банишора Kaufland Пирогов   2
11.06.2019 Вторник
13.06.2019 Четвъртък Kaufland Младост Kaufland Студентски град Kaufland Дружба 3
14.06.2019 Петък
15.06.2019 Събота Kaufland Люлин Kaufland Надежда Kaufland Слатина 3
16.06.2019 Неделя
  20 20 19 59

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

 

  1. тениска Каменица 1881 - 1180 бр.
  2. шапка Каменица 1881 - 1180 бр.
  3. магнити за хладилник Каменица 1881 - 2360бр.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Всеки клиент, закупил от търговски обект на Кауфланд през периода на Играта минимум 4л. бира Каменица 1881 (без значение в каква комбинация от видове: кен 0.5л., стъклена бутилка 0.33л.. и 0.5л., пластмасови бутилки от 1л. и от 2л.), има възможност да участва в Играта. За целта веднага след осъществяването на покупката си участникът трябва да представи на промо екипа на Каменица, разположен в специална шатра на паркинга на Кауфланд, касовата си бележка, удостоверяваща направената покупка, след това да стреля с малка топка срещу подредени в специален тотем празни кенове. Когато всички кенове са съборени, табела «Е това е» светва. В случай, че табелата е светната (участникът е успял да събори всички кенове), клиентът получава от промо екипа перфо карта, на която е изписана спечелената награда. Всяка карта е печеливша. Наградите се предоставят веднага от промо екипа на Каменица.

При закупуване на 4л Каменица 1881, клиентът има право на 1 опит за стрелба с топката.

При закупуване на по-голямо количество има право на повече опити.

Примерно: 8 л. =2 опита, 12л. =3 опита и т.н.

* В Играта не участват продукти на Каменица Фреш.

ЧАСТ 8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се предоставят само на територията на търговския обект на Кауфланд, където се провежда Играта съобразно графика по-горе.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани и/или заменяни и не се заменят за паричната им равностойност.

 

ЧАСТ 11. Прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време обявявайки това в съответствие с част 2 на настоящите официални правила в случай, че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата както и при възникване на форсмажорни обстоятелства или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на официалните правила от участник, организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на играта или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.